+358 40 7725 840 jussi.x.jarvinen@gmail.com

Turvallinen lapsuus Vantaalla

Vantaalla on iso mahdollisuus olla hyvä asuinpaikka lapsiperheille. Siksi kaupungin on turvattava erityisesti varhaiskasvatuksen ja myös sosiaalitoimen resurssit, jotta jokainen lapsi saa mahdollisuuden hyvään lapsuuteen.

Olen ehdottomasti vastaan yleistä trendiä, jossa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluja keskitetään suuriin ”yksiköihin”. Lapsi ei osaa toimia yhteisössä, johon kuuluu satoja ihmisiä. Siksi kaupungin on turvattava pienten päiväkotien ja koulujen elinkelpoisuus.

Pienemmässä yhteisössä on myös helpompi noudattaa ”varhaista puuttumista” havaittuihin ongelmiin tai laiminlyönteihin. Pitkällä tähtäimellä tämä tulee yhteiskunnalle myös halvemmaksi.

Vantaalla on ollut julkisuuteen nousseita tapauksia, joissa on käynyt selväksi, etteivät kaikki lapset ja nuoret voi hyvin. Hyssyttely ei asiaa ratkaise, vaan tarvittavat resurssit on kohdennettava sinne missä syyt ovat. Jokaisella on oikeus turvalliseen lapsuuteen.

Kaavoituksessa ja rakentamisessa on ensi sijassa lähdettävä lapsiperheiden tarpeista ja luotava ympäristö, joka antaa edellytykset hyvään elämään. Tähän kuuluvat mm. lyhyt koulumatka ja turvallinen liikenne. Sosiaalisessa asuntotuotannossa on vältettävä segregaatiota. Tämä ei ole onneksi Vantaalla iso ongelma, mutta asia on syytä tiedostaa.

Valtuutettuna tekisin aloitteita erityisesti heikommassa asemassa olevien lapsiperheiden olosuhteiden turvaamiseksi. Vantaa on oltava houkutteleva asuinpaikka jokaiselle lapsiperheelle sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

 

Jussi Järvinen, kuntavaaliehdokas, Vantaa